Regulamin BEZPŁATNY WPIS 2021

Regulamin promocji “BEZPŁATNY WPIS 2021”

§1. Przedmiot Regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Kasztelanka Krystyna Adamiak– bezpłatnej usługi reklamowej na Portalu bieszczadnikzfajka.pl, na czas określony – od daty opublikowania ogłoszenia Użytkownika na ww. Portalu (dalej „Portal”) do dnia okreslonego w regulaminie.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu dostępnego w Portalu bieszczadnikzfajka.pl (dalej „Regulamin”).
Organizatorem promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem jest Kasztelanka Krystyna Adamiak, Glinne 35A, 38-600 Lesko, NIP: 688-122-05-48, jako właściciel jako właściciel ww. Portalu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu bieszczadnikzfajak.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§2. Warunki promocji
1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Użytkownika z dostępnej na Portalu opcji rejestracji i zgłoszenia oferty Użytkownika poprzez formularz dostepny na stronie bieszczdanikzfajka.pl. Pełne skorzystanie z promocji zachodzi w momencie uzupełnienia danych i materiałów, tj. pełne dane firmy wraz danymi kontaktowymi.
2. Bieszczadnik z Fajką oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z BEZPŁATNEGO WPISU 2021: bezpłatny wpis reklamowy na portalu bieszczadnikzfajka.pl na czas określony - od umieszczenia wpisu Użytkownika do 31.11.2021 roku.
3. Płatne przedłużenie oferty Użytkownika na Portalu nie następuje automatycznie, ani bez woli i wiedzy Użytkownika.
4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne jak również osoba prawna w tym spółki kapitałowe, komandytowe, akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2020-01-31 do 2021-11-31 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie skorzystali z dostępnej w Portalu.