Regulamin BEZPŁATNY WPIS 2021/2022

Regulamin promocji “BEZPŁATNY WPIS 2021/2022”

§1. Przedmiot Regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Kasztelanka Krystyna Adamiak– bezpłatnej usługi reklamowej na Portalu bieszczadnikzfajka.pl, na czas określony – od daty opublikowania ogłoszenia Użytkownika na ww. Portalu (dalej „Portal”) do dnia okreslonego w regulaminie.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu dostępnego w Portalu bieszczadnikzfajka.pl (dalej „Regulamin”).
Organizatorem promocji przewidzianej niniejszym Regulaminem jest Kasztelanka Krystyna Adamiak, Glinne 35A, 38-600 Lesko, NIP: 688-122-05-48, jako właściciel jako właściciel ww. Portalu.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na Portalu bieszczadnikzfajka.pl oraz w siedzibie Organizatora pod adresem Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne.

§2. Warunki promocji
1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Użytkownika z dostępnej na Portalu opcji rejestracji i zgłoszenia oferty Użytkownika poprzez formularz dostepny na stronie bieszczdanikzfajka.pl. Pełne skorzystanie z promocji zachodzi w momencie uzupełnienia danych i materiałów, tj. pełne dane firmy wraz danymi kontaktowymi.
2. Bieszczadnik z Fajką oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z BEZPŁATNEGO WPISU 2022: bezpłatny wpis reklamowy na portalu bieszczadnikzfajka.pl na czas określony - od umieszczenia wpisu Użytkownika do 31.03.2022 roku.
3. Płatne przedłużenie oferty Użytkownika na Portalu nie następuje automatycznie, ani bez woli i wiedzy Użytkownika.
4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne jak również osoba prawna w tym spółki kapitałowe, komandytowe, akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2020-01-31 do 2022-03-31 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie skorzystali z  dostępnej oferty w Portalu.